Minecraft BG

Какво е KODU?

Kodu е визуален език за програмиране за създаване на игри. Този език е достъпен за деца и ще достави удоволствие на всеки потребител. Kodu осигурява прости инструменти за създаване на подробен триизмерен ландшафт, управление на осветлението и камерата. При програмиране в Kodu се избират визуални фрагменти за условие (WHEN) и за действие (DО). Учещите се могат да се научат не само на програмиране, но и на сътридничество, логика и творчество. Kodu е мултифункционален инструмент за създаване на разказ, който насърчава потребителите да създават истории. Kodu демонстрира творческия аспект на програмирането.

Какво може да се научи от Kodu?

Kodu запознава с логиката на програмирането и начини за решаване на проблеми, без да е необходимо познаването на сложен синтаксис. Kodu включва условия и последователност и е обектно-ориентиран. Kodu се развива истински умения на XXI век, кара потребителя задълбочено да анализира проблема и да структурира своето решение - подход, който е приложим за всички академични дисциплини, делови и лични отношения.

Кой може да използва Kodu?

Всеки! Той може да бъде преподаван от всеки учител, дори и без опит в програмирането. Най-успешно се възприема от деца на 8 години.

Traffic-Zone
Индекс на сайта

©  www.emcgames.com
Всички права запазени
| разглеждате карта на сайта